Innovasjon

- nye løsninger tatt i bruk

I Oslo unversitetssykehus skal det nytte å tenke nytt.
Kanskje er det nettopp din idé som kan bidra til framtidens helsetjeneste?
Send inn din idé til oss og du vil få råd og veiledning underveis.
Rådgiverne i Innovasjonsavdelingen er et sammensatt team og vi deler
vår kunnskap og vårt nettverk i og utenfor sykehuset,
noe som kan være nyttig i din innovasjonsprosess.

I arbeidet med å bli et enda bedre sykehus trenger vi din idé - enten du er
medarbeider, pasient, pårørende eller fra næringsliv. Har du en god idé?

Meld inn din idé